Garancija

Informacije o garanciji

Spoštovani kupci,

zahvaljujemo se vam za nakup proizvoda SONY in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo proizvod potreboval popravilo v garancijskem roku, se posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom SONY. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

GARANCIJA

SONY zagotavlja, da bo proizvod v roku enega (1) leta od dneva prvega nakupa deloval brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave. Za TV aparate, HiFi, digitalne kamere in videorekorderje je garancijski rok dve (2) leti, za memory stick pro pet (5) let, za memory stick pro z visoko hitrostjo deset (10) let.

Če se v tem času proizvod pokvari zaradi slabega materiala ali izdelave, ga bo pooblaščeni servis SONY brezplačno popravil ali zamenjal z novim, če bo čas popravila daljši od petinštirideset dni. Čas zagotovljenega servisiranja je trikrat daljši od garancijskega roka.

POGOJI ZA UVELJAVITEV GARANCIJE
 1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega proizvoda priložite pravilno izpolnjen garancijski list.

 2. SONY ne bo povrnil škode ali pokrival stroškov, ki bi nastali zaradi prilagoditve aparata državnim tehničnim ali varnostnim predpisom v državi, kjer je bil proizvod prodan, če ni dal pisne izjave, da se prilagoditev lahko opravi. Soglasje velja samo za državo v kateri je bil aparat prvič prodan.

 3. Garancija ne velja, če sta tip ali serijska številka aparata izbrisana, zamenjana ali nečitljiva.

 4. Garancija ne zajema naslednjih posegov:
  1. Vzdrževanje, popravilo, ali zamenjave delov zaradi normalne obrabe.
  2. Katerokoli prilagoditev ali spremembo, ki bi izboljšala namen proizvoda, ki ni opisan v navodilih za uporabo, razen če da SONY pisno privolitev za izvedbo takšne spremembe.
  3. Popravilo škode, ki je nastala zaradi:
   1. Nepravilne uporabe, ki vključuje vendar ni omejena na (a) nezmožnost uporabe izdelka v njegove normalne namene ali v skladu s Sony navodili za pravilno uporabo in vzdrževanje, in (b) priključitev ali uporabo izdelka na način, ki ni v skladu s tehničnimi ali varnostnimi standardi in (c) neprimerne ali nepravilne instalacije software-a
   2. Popravila, ki jih je opravila nepooblaščena oseba.
   3. Nesreče, strele, vode, ognja ali kateregakoli vzroka, ki ga SONY ne more nadzorovati
   4. Transporta, razen če je transport opravil pooblaščen servis
   5. Napak na sistemu, na katerega je proizvod priključen.
 5. Ta garancija ne spremeni zakonitih potrošnikovih pravic, ki veljajo v državi nakupa, niti potrošnikovih pravic v odnosu do prodajalca, ki izhajajo iz kupoprodajnega razmerja.

Informacije o garanciji [pdf - 36,6 Kb]